Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
32
41.1% 74 lượt
52
36.1% 65 lượt
62
36.1% 65 lượt
10
34.4% 62 lượt
75
34.4% 62 lượt
66
33.9% 61 lượt
89
33.3% 60 lượt
43
32.8% 59 lượt
56
32.8% 59 lượt
80
32.2% 58 lượt
90
32.2% 58 lượt
61
31.7% 57 lượt
09
31.7% 57 lượt
79
31.7% 57 lượt
69
31.1% 56 lượt
17
30.6% 55 lượt
21
30.6% 55 lượt
59
30.6% 55 lượt
15
30% 54 lượt
65
30% 54 lượt
30
30% 54 lượt
63
29.4% 53 lượt
14
29.4% 53 lượt
11
29.4% 53 lượt
82
28.9% 52 lượt
83
28.9% 52 lượt
98
28.9% 52 lượt
12
28.3% 51 lượt
41
28.3% 51 lượt
03
28.3% 51 lượt
22
28.3% 51 lượt
24
28.3% 51 lượt
86
28.3% 51 lượt
67
28.3% 51 lượt
68
28.3% 51 lượt
94
28.3% 51 lượt
00
28.3% 51 lượt
20
27.8% 50 lượt
44
27.8% 50 lượt
45
27.8% 50 lượt
25
27.2% 49 lượt
40
27.2% 49 lượt
96
27.2% 49 lượt
19
27.2% 49 lượt
47
26.7% 48 lượt
49
26.7% 48 lượt
28
26.7% 48 lượt
53
26.7% 48 lượt
87
26.7% 48 lượt
08
26.7% 48 lượt
26
26.7% 48 lượt
72
26.7% 48 lượt
95
26.7% 48 lượt
33
26.7% 48 lượt
97
26.7% 48 lượt
36
26.7% 48 lượt
92
26.1% 47 lượt
78
26.1% 47 lượt
02
26.1% 47 lượt
46
26.1% 47 lượt
81
26.1% 47 lượt
06
26.1% 47 lượt
93
25.6% 46 lượt
18
25.6% 46 lượt
29
25.6% 46 lượt
16
25.6% 46 lượt
48
25.6% 46 lượt
37
25.6% 46 lượt
39
25% 45 lượt
57
25% 45 lượt
04
25% 45 lượt
64
25% 45 lượt
07
24.4% 44 lượt
74
24.4% 44 lượt
88
24.4% 44 lượt
23
24.4% 44 lượt
55
23.9% 43 lượt
70
23.9% 43 lượt
71
23.9% 43 lượt
84
23.9% 43 lượt
51
23.3% 42 lượt
42
23.3% 42 lượt
31
23.3% 42 lượt
50
23.3% 42 lượt
73
22.8% 41 lượt
05
22.8% 41 lượt
27
22.8% 41 lượt
76
22.8% 41 lượt
77
22.8% 41 lượt
35
22.8% 41 lượt
34
22.2% 40 lượt
60
21.7% 39 lượt
91
21.7% 39 lượt
85
21.7% 39 lượt
38
21.1% 38 lượt
99
21.1% 38 lượt
01
20.6% 37 lượt
54
20% 36 lượt
13
19.4% 35 lượt
58
18.9% 34 lượt