Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
62
36.1% 65 lượt
42
34.4% 62 lượt
08
33.9% 61 lượt
61
32.8% 59 lượt
24
32.8% 59 lượt
72
32.8% 59 lượt
52
32.2% 58 lượt
67
32.2% 58 lượt
43
32.2% 58 lượt
19
31.7% 57 lượt
84
31.7% 57 lượt
87
31.7% 57 lượt
51
31.1% 56 lượt
36
31.1% 56 lượt
57
31.1% 56 lượt
49
30.6% 55 lượt
02
30% 54 lượt
68
30% 54 lượt
70
30% 54 lượt
05
30% 54 lượt
48
30% 54 lượt
66
30% 54 lượt
97
30% 54 lượt
83
29.4% 53 lượt
39
29.4% 53 lượt
26
29.4% 53 lượt
96
29.4% 53 lượt
21
29.4% 53 lượt
15
28.9% 52 lượt
60
28.9% 52 lượt
80
28.9% 52 lượt
16
28.9% 52 lượt
50
28.9% 52 lượt
30
28.9% 52 lượt
34
28.9% 52 lượt
56
28.9% 52 lượt
79
27.8% 50 lượt
00
27.8% 50 lượt
22
27.8% 50 lượt
32
27.8% 50 lượt
07
27.8% 50 lượt
93
27.8% 50 lượt
71
27.8% 50 lượt
44
27.8% 50 lượt
86
27.2% 49 lượt
40
27.2% 49 lượt
88
27.2% 49 lượt
89
27.2% 49 lượt
03
27.2% 49 lượt
95
27.2% 49 lượt
13
27.2% 49 lượt
14
27.2% 49 lượt
91
26.7% 48 lượt
46
26.7% 48 lượt
06
26.7% 48 lượt
59
26.7% 48 lượt
53
26.7% 48 lượt
75
26.1% 47 lượt
37
26.1% 47 lượt
58
26.1% 47 lượt
81
26.1% 47 lượt
23
26.1% 47 lượt
17
25.6% 46 lượt
41
25.6% 46 lượt
73
25% 45 lượt
18
25% 45 lượt
09
25% 45 lượt
92
25% 45 lượt
76
24.4% 44 lượt
69
24.4% 44 lượt
01
24.4% 44 lượt
28
24.4% 44 lượt
20
23.9% 43 lượt
47
23.9% 43 lượt
54
23.9% 43 lượt
63
23.9% 43 lượt
90
23.9% 43 lượt
64
23.9% 43 lượt
55
23.9% 43 lượt
12
23.9% 43 lượt
31
23.9% 43 lượt
38
23.9% 43 lượt
04
23.9% 43 lượt
29
23.3% 42 lượt
65
23.3% 42 lượt
27
23.3% 42 lượt
78
23.3% 42 lượt
10
22.8% 41 lượt
82
22.8% 41 lượt
35
22.8% 41 lượt
11
22.8% 41 lượt
33
22.8% 41 lượt
45
22.2% 40 lượt
98
22.2% 40 lượt
99
22.2% 40 lượt
25
21.7% 39 lượt
74
21.7% 39 lượt
94
21.1% 38 lượt
77
20% 36 lượt
85
19.4% 35 lượt